de dorpen

De dorpen

Oldemarkt

De kern Oldemarkt ligt in het noorden van de gemeente. Door een vaart (het Mallegat) te graven naar de rivier de Linde, kon het wegdorp zich tot een marktplaats met stedelijk karakter ontwikkelen. De kern wordt gevormd door de vrijwel aaneengesloten lintbebouwing langs de Hoofdstraat en een aantal dwarsstraten. De kern van Oldemarkt wordt ingeklemd door nieuwe woonwijken (wederopbouw en later) en een bedrijventerrein. In 2001 verdween het bestuurlijk centrum door de gemeentelijke herindeling.

Oldemarkt (foto de brandweer)

Blesdijke

Blesdijke is een streekdorp dat in de late Middeleeuwen is ontstaan op een zandrug aan weerszijden van de weg van Oldemarkt naar Noordwolde. De hervormde kerk werd in 1843 gebouwd ter vervanging van een in 1836 ingestorte middeleeuwse kerk. De driezijdig gesloten zaalkerk heeft een houten geveltoren met neogotische details. De kerk heeft sinds 2002 geen kerkfunctie meer, maar wordt gebruikt voor sociale en culturele activiteiten.

Blesdijke kerk (bron Wikipedia)

Basse

Tussen Steenwijkerwold en Paasloo ligt Basse. In de loop van de twintigste eeuw werd een verbindingsweg aangelegd tussen de diverse buurtschappen (de Basserweg) waardoor Basse nu lijkt op een wegdorp. Marijenkampen ligt tussen Willemsoord en Steenwijkerwold. Het kleinschalige kampenlandschap is agrarisch met vruchtbare, onregelmatige verkavelde bouw- en weilanden, vaak gescheiden door houtwallen.

Kalenberg

Kalenberg ligt midden in Nationaal park de Weerribben-Wieden. Het kleine toeristisch dorp, met 220 inwoners, ligt in de provincie Overijssel. Lang was Kalenberg het enige bewoonde dorp tussen de weren en alleen bereikbaar via het water.Hert dorp is gesticht in 1313 als Calumburg, de naam is bedacht door vluchtelingen en horigen die in dit ontoegankelijke gebied hun vrijheid zochten. Het gebied is ontstaan vanuit de turfafgravingen. De vaarten tussen de smalle landstroken, ribben genaamd, zijn door de vervening ontstaan. Naast de Spinkopmolen staan veel Tjaskers, deze waren verplaatsbaar en werden ingezet in het gebied waar op dat moment turf werd gegraven. Naast de turfwinning was visserij en rietteelt de voornaamst inkomstenbron voor de inwoners van Kalenberg. Het riet uit de Weerribben wordt nog steeds gezien als het beste van Europa voor het dekken van rietdaken.

Kalenbergergracht

Ossenzijl

Ossenzijl is een waterstreekdorp gelegen aan de weg tussen Oldemarkt en Kuinre aan de noordzijde van het Nationaal Park De Weerribben. De kern is in de wederopbouwperiode uit- gebreid met een kleine woonwijk aan de westzijde van de vaarweg naar Kalenberg. De ver- kaveling is typisch wederopbouw: vrij rechte straten en overwegend rijen- en halfvrijstaande woningen. In later jaren volgde een nieuwe woonwijk met vrijstaande woningen aan de oostzijde van het kanaal naar Steenwijk.

Paasloo

Paasloo ligt in het stuwwallandschap tussen Oldemarkt en Steenwijkerwold. Paasloo ligt op een verhoging van ongeveer 7 meter, een zuidelijke uitloper van het Drents plateau. De bebouwing is zeer dun en vrijwel nergens aaneengesloten. Paasloo bestaat verder uit een kleine concentratie van bebouwing in een iets grotere dichtheid.

Nationaal Park Weerribben Wieden

Nationaal Park Weerribben-Wieden is met ruim 10.000 hectare het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa. Een labyrint van plassen, meren, slootjes, mysterieus ogende moerasbossen, uitgestrekte rietpercelen en bloemrijke hooilanden. Kraamkamer voor bijzondere plant- en diersoorten en uitvalsbasis voor varende, fietsende en wandelende recreanten.

Rondvaart Nationaal Park Weerribben-Wieden langs buiten locaties