privacy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u hoe stichting Textiel Festival Weerribben omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Bescherming van persoonsgegevens
Iedereen heeft recht op privacy. Daaronder valt ook het recht op bescherming van persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U mag er daarom op vertrouwen dat wij persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerken. Ook verwerken wij niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en worden persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verzameld