sponsoren

Sponsoren

Sponsoren 2022

Textiel Festival Weerribben 2022 zou niet mogelijk zijn zonder een bijdrage van sponsoren. Draagt u het Textiel Festival in en rond de Weerribben ook een warm hart toe dan is uw donatie van harte welkom. Wilt u doneren neem dan vooral contact met ons op.

Steenwijkerland is een gemeente in de Kop van Overijssel in de Nederlandse provincie Overijssel. De gemeente telt 43.940 inwoners en heeft een oppervlakte van 322 km².
VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, dragen wij bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland. Maatschappelijk betrokken studenten kunnen een studiebeurs aanvragen. Zo kan iedereen zijn of haar plek vinden en krijgen in onze diverse samenleving. Iedereen kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar
Het Kerspel IJsselham is oud. Het was in 1296 dat de bisschop van Utrecht, de toen malige landsheer van Overijssel, de parochiekerk van Steenwijk tot kapitelkerk verhief. Daarbij werd het kerkje van “IJzelhamme” aan die van Steenwijk geschonken. De kapittelkerk van Steenwijk werd daarmee verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de IJsselhammer parochie.Het is deze schenking die beschouwd kan worden als het begin van het Kerspel IJsselham.