wedstrijd

Wedstrijd

Thema van de wedstrijd is KRACHTENSPEL

Dit woord doet denken aan wisselwerking; je krachten meten met iets of iemand; is het een kat- en muisspel? Of je kunt denken aan geluidssterkte tussen de zachtste en de luidste passages in een muziekstuk of een opname. Krachtenspel zoekt de balans op. Het krachtenspel in de natuur, die groei of verandering stimuleert binnen een systeem, bijv. een ecosysteem of wisselingen in leefomstandigheden zoals een jaarlijkse overstroming of droogte, tijdelijk verhoogde waterstand en stroomsnelheid na heftige regenval, het ontstaan en verdwijnen van zand- of grindbanken door meandering of golfslag ten gevolge van wind, waardoor de oever kaal blijft.

Textiel Festival Weerribben nodigt u van harte uit om mee te doen aan de wedstrijd. Een professionele driekoppige jury bestaande uit Constance Willems (Knit Design), Elly Bakker (artistiek leider Int. Puppet Festival) en Helma Lok (Stof&Stiel) gaan de winnaars aanwijzen. De jury zal een juryrapport overhandigen aan de eerste, tweede en derde prijswinnaars. Er zullen mooie prijzen te winnen zijn! Alle inzendingen kunnen tijdens het festival bewonderd worden.

TFW ziet graag een mooie verzameling “pronkstukken” tegemoet. Welke textiellovers gaan de uitdaging aan?

Tot uiterlijk 1 maart 2022 kun je je inschrijven.
Uiterlijk vrijdag 3 juni 2022 weten wij wie de drie winnaars zijn.

De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 10 juni 2022 om 15.00 uur in MFC Dalzicht Oldemarkt.

We hopen dat de drie prijswinnaars daarbij aanwezig kunnen zijn.

De inzendingen worden drie dagen tentoongesteld bij het vakantiehuis Paasloo, Oosterpaasloërweg 19, 8378 JC Paasloo.

Onderstaand kan je de voorwaarden en het inschrijfformulier downloaden:


Lia Meiborg 1e prijs 2019
Ilona Visser 2e prijs 2019
Bep Dierx 3e prijs 2019